Veebiliikluse analüüs on andmemõõde ja –analüüsi liik, mis annab ülevaate kasutaja käitumismustritest veebilehtedel.

Erinevad analüüsiplatvormid mõõdavad kasutaja aktiivsust ja käitumist veebilehel, näiteks:

·      kui palju kasutajaid lehte külastab,

·      kui kaua nad seal aega veedavad,

·      kui mitut lehekülge külastatakse,

·      millistel veebilehtedel käiakse ning

·      kuidas sinna satuti (kas lingi kaudu või mitte)

Veebianalüütika tähtsus seisneb andmete ja tervikliku ülevaate jagamises, mille abil mõõta ja benchmark’ida lehekülje tulemusi, mida saab omakorda kasutada parema kasutajakogemuse loomiseks. Parem kasutajakogemus suunab tarbijat liikuma kindlamalt lõppeesmärgini, olgu selleks ost või allalaadimine.

Lisaks võimaldab veebianalüüs vaadata ettevõtte äritegevuse tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI, ingl Key Performance Indicator), mis aitavad teadvustada veebiliikluse hetkeolukorda ning muutustele – kõrgenenud leheküljelt lahkumine või langenud ostud – ka operatiivselt reageerida.

Kasutades tuntuimaid veebianalüütika platvorme nagu Google Analytics, Adobe Analytics jt, oleme koostöös Google Tag Manageriga, mis aitab meil erinevaid tegevusi veebilehel mõõta, analüüsinud ja optimeerinud mitmeid online-kampaaniaid ja -tarbijateekondi. Tänu analüüsileidudele ja meie abile on Marcomi  kliendid suutnud kasvatada oma konversioone (ingl conversions) – kui üks olulisemaid võtmemõõdikuid e. KPI’sid kliendi jaoks, mida on varasemalt raske saavutada olnud.

Kui ka Teie  tahate oma turundusest selgemat pilti saada, võtke meiega ühendust: info@marcom.ee

Categories: Uudised